Εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ακαδ. έτους 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 07.9.2017

Για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής σας στο Α΄ έτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μελετήστε  προσεκτικά την με αριθμό Φ253/139394/Α5 (ΦΕΚ Β΄ 2774/2-9-2016) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας «Καθορισμός του τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ……», η οποία και επισυνάπτεται.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, καλείστε να παρευρεθείτε την Πέμπτη 28/9/2017 και ώρα 10 π.μ. στο Αμφιθέατρο ΤΜΑΧ (2ος όροφος, κτηρίου Τοσίτσα).

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση της εγγραφής σας στο Υπουργείο Παιδείας, την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και μία φωτοτυπία τους, καθώς και μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

άρρενες πρωτοετείς, εάν δεν γνωρίζουν το Μητρώο Αρρένων που τους αφορά, να προσκομίσουν και ένα πιστοποιητικό γέννησης (από το Δήμο της κατοικίας τους), στο οποίο να αναγράφεται το Μητρώο Αρρένων.

Την ημέρα αυτή θα γίνει η δήλωση των μαθημάτων σας και θα σας δοθούν όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσθε (πάσο, βεβαιώσεις σπουδών, κάρτα σίτισης, ηλεκτρονικοί κωδικοί κ.λ.π.).

Οι βεβαιώσεις σπουδών θα εκδίδονται μετά τις 5 Οκτωβρίου 2017.

Η παρουσία όλων σας θεωρείται απολύτως απαραίτητη.

Εάν κάποιος δεν μπορέσει να έρθει τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία της Σχολής στα τηλέφωνα: 210 7723330 και 210 7723327.  

 Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017.

 

  •  Εγγραφή κατηγορίας αλλογενών - αλλοδαπών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής       

Για την κατηγορία αυτή ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ η ηλεκτρονική εγγραφή.

Η εγγραφή και η κατάθεση των δικαιολογητικών, είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, θα γίνει στη Γραμματεία της Σχολής, στο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί, μετά την έκδοση από το ΥΠΠΕΘ της σχετικής εγκυκλίου.