Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016-2017 [18-29/9]

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 08.9.2017

Ενημερώνουμε ότι η επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016-2017, για τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 18/9 έως την Παρασκευή 29/9 2017, σύμφωνα και με το συνημμένο πρόγραμμα. Σε όλα τα μαθήματα (και για όσα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι παρουσιάσεις) οι σπουδαστές/-τριες οφείλουν να παραδώσουν τις εργασίες τους (1 cd στη γραμματεία* και όσα τεύχη έχουν συνεννοηθεί με τους/τις διδάσκοντες/-ουσες στις θυρίδες τους στον Τομέα) μέχρι και τη Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Υπενθυμίζουμε ότι η παράδοση των cd στη γραμματεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση της βαθμολογίας.

*Στο εξώφυλλο του cd που θα παραδοθεί στη γραμματεία, θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος μαθήματος

Εξεταστική περίοδος

Τίτλος εργασίας

Συνημμένα Αρχεία: