Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Διπλωματικές περιόδου Οκτωβρίου 2017 [23/10 έως 3/11]

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 08.9.2017

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών για την περίοδο Οκτωβρίου 2017, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα.