Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016-2017 (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία: 
Τρίτη 12.9.2017

Επισυνάπτεται το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016-2017 [18 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017], με την προσθήκη του μαθήματος: «Το “μοντέρνο” στη θεωρία και την πρακτική του πολεοδομικού σχεδιασμού», του κ. Καρύδη (εξέταση στις 21/9).

Συνημμένα Αρχεία: