Απόφαση Συγκλήτου για τη χορήγηση της υποστήριξης της συμμετοχής των τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος σε συνέδρια έτους 2016 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 14.9.2017

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση που αφορά στην απόφαση Συγκλήτου (6ης Συνεδρίασης της 05ης.07.2017) για τη χορήγηση της υποστήριξης της συμμετοχής των τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος σε συνέδρια έτους 2016, εκ του κληροδοτήματος "Δ. Θωμαΐδη".

Συνημμένα Αρχεία: