Απόφαση Συγκλήτου για την επίδοση της υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2013

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 14.9.2017

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση που αφορά στην απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση 05.07.2017) για την χορήγηση της υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2013.

Συνημμένα Αρχεία: