Απόφαση Συγκλήτου για τη Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2015-2016 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 14.9.2017

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίσαη 05.07.2017) για τη βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2015-2016 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη).

Συνημμένα Αρχεία: