Πρόγραμμα Διαλέξεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20.9.2017

Ενημερώνονται οι φοιτητές:

1.Καταχώρηση Βαθμού Διάλεξης

α) Κατάθεση τεύχους διάλεξης και εντύπου - διάλεξης (επισυνάπτεται), στην  Βιβλιοθήκη του κτ. Αβέρωφ.

β) Προσκόμιση στη Γραμματεία του Τομέα, όπου ανήκει ο υπεύθυνος  της διάλεξης, της Βεβαίωσης Παραλαβής Διάλεξης (δίδεται από τη βιβλιοθήκη).

2. Projector

-Τα αμφιθέατρα Α002, Μ318 και Αμφ. Χώρων & T101 διαθέτουν Projector και σύνδεση με VGA καλώδιο.

Αν οι φορητοί υπολογιστές των σπουδαστών δεν διαθέτουν θύρα VGA  θα πρέπει να φροντίσουν να προμηθευτούν κατάλληλο σύνδεσμο.

 

Επισυνάπτονται:

α) Πρόγραμμα Διαλέξεων Σεπτεμβρίου 2017

β) Έντυπο που πρέπει να συνοδεύει το τεύχος της διάλεξης,  το οποίο ο φοιτητής θα καταθέσει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

 

 

Συνημμένα Αρχεία: