Παράδοση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 6 (κατεύθ.Συνθέσεων)- Επιστροφή μακετών στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου 2017

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.9.2017

Ημερομηνία Παράδοσης : 22/9/2017 και ώρα 13:00 – 15:00

Αίθουσα Παραδοσης : Α102 τα θέματα με διδάσκοντες τους κ.κ.  Κ.Δεμίρη, Ε.Κωνσταντινίδου, Ε.Μικράκη

 

Επιστροφή Μακετών: Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 – 19:00 

Οσες μακέτες θα παραμείνουν στο κτήριο Αβέρωφ θα απομακρυνθούν την Τετάρτη 27/9/2017.