Παράδοση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5 - Επιστροφή μακετών στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου 2017

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.9.2017

Ημερομηνία Παράδοσης : 22/9/2017 και ώρα 13:00 – 15:00

Αίθουσα Παράδοσης: Α102

 

Επιστροφή Μακετών:  Τρίτη 26/9/2017 και ώρα 10:00 – 19:00 

Οσες μακέτες παραμείνουν στο κτήριο Αβέρωφ θα απομακρυνθούν την Τετάρτη 27/9/2017.