Παράδοση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 4 (Τομέα Ι)- Επιστροφή μακετών στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου 2017

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.9.2017

Ημερομηνία Παράδοσης: 22/9/2017 και ώρα 13:00 – 15:00

Αίθουσα Παράδοσης: Α006 τα θέματα με διδάσκοντες τους κ.κ. Τ.Ανδριανόπουλο, Χ.Δεληγιάννη, Ε.Μάντζιου, Ν.Μάρδα, Μ.Μαρλαντή

 

Επιστροφή Μακετών:  Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 – 19:00 

Οσες μακέτες  παραμείνουν στο κτήριο Αβέρωφ θα απομακρυνθούν την Τετάρτη 27/9/2017.