Συνάντηση για το πρόγραμμα των διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2017

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 25.9.2017

Καλούνται οι φοιτητές/ φοιτήτριες που θα παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία την περίοδο Οκτωβρίου 2017 (εβδομάδα παρουσίασης 23 έως 27/10/2017), να προσέλθουν στη Γραμματεία την Τετάρτη 27/9/2017 στις 14:00 μ.μ. για τον ορισμό ημέρας και ώρας πράδοσης της διπλωματικής τους.