Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών Δ.Π.Μ.Σ. 2017-2018

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 25.9.2017

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη μαθημάτων και εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017. 

Θα ενημερωθείτε άμεσα με νεότερες ανακοινώσεις για το ωρολόγιο πρόγραμμα και λοιπές πληροφορίες.