Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Διπλωματικές περιόδου Οκτωβρίου 2017 [30/10 έως 10/11] [νέες ημερομηνίες]

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27.9.2017

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών για την περίοδο Οκτωβρίου 2017, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα.