Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Κλειστή Γραμματεία 28,29/9 και 2/10

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27.9.2017

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 28 έως και τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, η Επιστημονική Γραμματεία της Κατεύθυνσης Β': "Πολεοδομία και Χωροταξία" θα παραμείνει κλειστή.

Για επείγοντα αιτήματα ή ερωτήματα, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Αλεξανδροπούλου, υπεύθυνη της Επιστημονικής Γραμματείας της Κατεύθυνσης Α' (210 7722250, salexandropoulou@arch.ntua.gr).