Κοινή παρουσίαση Ε.Θ.5ου εξ., Τρίτη 3/10/2017, 15.30-18.15, Α002

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28.9.2017

Την Τρίτη 3/10/2017 και ώρα 15.30-18.15, θα πραγματοποιηθεί κοινή παρουσίαση των μαθημάτων επιλογής του Τομέα 1 του 5ου εξαμήνου: Ε.Θ. Ιστορίας & Θεωρίας και Ε.Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων  στο αμφιθέατρο Α002.