Κατάλογος επιτυχόντων/-ουσών για το Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων" 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 06.7.2017

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, συνεδρία αρ.12/06-07-2017, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Προστασία Μνημείων", συνεδρία 23-06-2017, ενέκρινε τον κατάλογο των επιτυχόντων/-ουσών μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών της Α’ και της Β' κατεύθυνσης  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Όσοι υποψήφιοι/-ες έγιναν δεκτοί/-ες:

  • οφείλουν να ενημερώσουν (στο e-mail: mbalodimou@arch.ntua.gr) την Επιστημονική Γραμματεία μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 αν αποδέχονται τη θέση ή αν δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, για να πραγματοποιηθεί η καταχώρησή τους στο πρόγραμμα και να πάρουν αριθμό μητρώου.
  • όσοι/όσες έχουν εκκρεμότητες σχετικά με τα δικαιολογητικά τους (αντίγραφο διπλώματος, πράξη αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ κλπ), οφείλουν να τις τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Τα δύο τελευταία αποτελούν, σύμφωνα και με την προκήρυξη των θέσεων, προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί οπωσδήποτε. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν το δικαίωμα της εγγραφής τους σε αυτό.

Όσοι υποψήφιοι/-ες δεν έγιναν δεκτοί/ες οφείλουν να αναζητήσουν το φάκελό τους το αργότερο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.