Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Ειδ. Θεμ. Αρχιτεκτονικού Χώρου 7ου-Πρώτη Συνάντηση-Τρίτη 3.10.2017-15:30

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29.9.2017

Την Τρίτη 3.10.2017, στις 15:30, στο Αμφιθέατρο του Τομέα ΙΙΙ, (4ος Όροφος, Κτήριο Τοσίτσα),  θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση μας για την εισαγωγική παρουσίαση του μαθήματος "Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας 7ου Εξαμήνου", με αντικείμενο έρευνας: "Οι Έννοιες του Κενού και του Χρόνου ως Εργαλεία Οργάνωσης του Αρχιτεκτονικού Χώρου".

Ο Διδάσκων

Ν.-Ι. Τερζόγλου