Κατάλογος επιτυχόντων/-ουσών για το Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 07.7.2017

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, συνεδρία αρ. 12/06-07-2017, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου", συνεδρία αρ.7/29-06-2017, ενέκρινε τον κατάλογο των επιτυχόντων/-ουσών μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών της Α’ και της Β' κατεύθυνσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Όσοι υποψήφιοι/-ες έγιναν δεκτοί/-ες:

  • οφείλουν να ενημερώσουν (μέσω e-mail, για την Α' κατεύθυνση: salexandropoulou@arch.ntua.gr και για τη Β' κατεύθυνση: fvlastou@arch.ntua.gr) τις Επιστημονικές Γραμματείες έως και την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 αν αποδέχονται τη θέση ή αν δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, για να πραγματοποιηθεί η καταχώρησή τους στο πρόγραμμα και να πάρουν αριθμό μητρώου.
  • όσοι/όσες έχουν εκκρεμότητες σχετικά με τα δικαιολογητικά τους όπως: αντίγραφο διπλώματος και πράξη αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, οφείλουν να τις τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Τα δύο τελευταία αποτελούν, σύμφωνα και με την προκήρυξη των θέσεων, προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί οπωσδήποτε. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν το δικαίωμα της εγγραφής τους σε αυτό.

Όσοι υποψήφιοι/-ες δεν έγιναν δεκτοί/ες οφείλουν να αναζητήσουν το φάκελό τους το αργότερο μετά το πέρας των εγγραφών στο ΔΠΜΣ που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο 2017.