Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο μεταπτυχιακών σπουδών 2017-2018

Ημερομηνία: 
Τρίτη 03.10.2017

Σας ανακοινώνουμε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 το οποίο εγκρίθηκε στην υπ'αριθμόν 1 συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" με ημερ. 19/09/2017

Συνημμένα Αρχεία: