Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Αίτηση εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων 2017-2018 [χειμερινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Τρίτη 03.10.2017

Οι εγγραφές του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου», Κατεύθυνση Β' "Πολεοδομία και Χωροταξία" θα πραγματοποιηθούν μαζί με τις δηλώσεις των μαθημάτων, από τη Δευτέρα 9 μέχρι και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, στην Επιστημονική Γραμματεία της Κατεύθυνσης (Τ.104Α), στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα (τηλέφωνο: 210-772 3806) ή μέσω e-mail (fvlastou@arch.ntua.gr) στο ίδιο διάστημα. 

Υποχρέωση εγγραφής έχουν όλοι οι φοιτητές/-τριες ανεξαρτήτως του αν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των μαθημάτων ή αν διανύουν την περίοδο της παράτασης των σπουδών.

Υποχρέωση εγγραφής δεν έχουν μόνο όσοι/όσες έχουν διακόψει τις σπουδές τους (για όσο διάστημα ισχύει η διακοπή) και όσοι/-ες έχουν ολοκληρώσει το 2ετή κύκλο σπουδών και θα παρουσιάσουν τη διπλωματική τους την περίοδο του Οκτωβρίου 2017 [30/10 – 10/11].

Επισυνάπτεται η αίτηση εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων 2017-2018.

Συνημμένα Αρχεία: