Δήλωση μαθήματος φοιτητών από μεγαλύτερα εξάμηνα

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 03.10.2017

Παρακαλούνται όσοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες είναι από μεγαλύτερα εξάμηνα (όχι όμως λόγω μετεγγραφής), να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fbougiatioti@central.ntua.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 προκειμένου να ενταχθούν σε ομάδα/ες.