Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 [9/10/17 έως 19/1/18]

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 04.10.2017

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα και με το συνημμένο πρόγραμμα. 

Τη Δευτέρα 9/10 στις 14:00 και πριν την έναρξη των μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του προγράμματος από την επιστημονική υπεύθυνη κ. Βαΐου, στην αίθουσα Α002 στο ισόγειο του κτιρίου Αβέρωφ. 

Οι σπουδαστές/τριες της Κατεύθυνσης καλούνται να παρακολουθήσουν το σύνολο των μαθημάτων την πρώτη εβδομάδα, ή/και να συμβουλευτούν τις ιστοσελίδες των μαθημάτων, για να ενημερωθούν για το περιεχόμενό τους.