Μαθήματα "Pilates" και "Total Body" από το Αθλητικό Κέντρο Ε.Μ.Π.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.10.2017

Δείτε τις επισυναπτόμενες ανακοινώσεις του Αθλητικού Κέντρου Ε.Μ.Π., που αφορούν μαθήματα Pilates και Total Body.

Συνημμένα Αρχεία: