ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Μάθημα Ασκήσεων: Τετάρτη 15:30-18:15 (3 ώρες) μέχρι το τέλος του 2017

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.10.2017

Από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του 2017 (Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου), για τις ημέρες που δεν θα ματαιώνεται το μάθημα (λ.χ. 25.10 λόγω διπλωματικών εργασιών), το μάθημα των Ασκήσεων θα γίνεται 3 ώρες και όχι 2 όπως είναι στο  ωρολόγιο πρόγραμμα προς αναπλήρωση των ωρών των μαθημάτων που δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η διδάσκουσα,

Μ. Μωρέττη