Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 [9/10/17 έως 19/1/18] (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία: 
Τρίτη 10.10.2017

Επισυνάπτεται το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2017-2018, με αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του υποχρεωτικού μαθήματος. Το υποχρεωτικό μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη, 18:00-21:00 στο Αμφιθέατρο 102.