Βεβαιώσεις συμμετοχής για τους εθελοντές της Βραδιάς του Ερευνητή

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 10.10.2017

Οι εθελοντές που συμμετείχαν στην Βραδιά του Ερευνητή μπορούν να παραλάβουν την βεβαίωση συμμετοχής τους από την γραμματεία του Τομέα 4 Τεχνολογικής Αιχμής (3ος όροφος κτ. Τοσίτσα).