ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Επί πλέον τμήμα για φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων από το 3ο

Ημερομηνία: 
Τρίτη 10.10.2017

Από την Παρασκευή 14/10 και μέχρι το τέλος του εξαμήνου,

15:30-18:15 στο αμφιθέατρο Α002 (Αβέρωφ)

θα γίνονται συνοπτικά τα κυριότερα σημεία θεωρίας και ασκήσεων για τους φοιτητές των παλαιότερων εξαμήνων οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα κανονικά μαθήματα (βάσει του ωρολογίου προγράμματος).

Η διδάσκουσα,

Μ. Μωρέττη 

womens nike shoes