Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Αναβολή μαθήματος 13/10

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 12.10.2017

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13/10, το μάθημα: Αρχές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας – Θεματική Χαρτογραφία που σύμφωνα με το πρόγραμμα πραγματοποιείται στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ. ΕΜΠ, αναβάλλεται, καθώς η εν λόγω Σχολή θα είναι κλειστή. Για την αναπλήρωση του μαθήματος, θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες/-ουσες.