Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών/φοιτητών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το σχολικό - ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 13.10.2017

Δείτε το συνημμένο αρχείο με αριθμό πρωτοκόλλου 6955/Β3-670/12-9-2017 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα: "Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών / φοιτητών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το σχολικό - ακαδημαϊκό έτος 2017-2018".

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Συνημμένα Αρχεία: