ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Αλλαγές αιθουσών μαθημάτων στις 18/10 και 20/10

Ημερομηνία: 
Τρίτη 17.10.2017

1. Την Τετάρτη 18/10, ώρες 15:30-18:15, το μάθημα θα γίνει στο αμφιθέατρο  Α008 (αντί για Μ318, Μ323). Θα περιλαμβάνει 2 ώρες θεωρίας και 1 ώρα ασκήσεων, προς αναπλήρωση του μαθήματος θεωρίας που δεν πραγματοποιήθηκε στις 13/10.

2. Μάθημα θεωρίας Παρασκευή 20/10, ώρες 13:00-14:45: Θα γίνει στο κτήριο ΓΚΙΝΗ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ20 (αντί για το Α002).

3. Μάθημα ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 3ου, ώρες 15:30-18:15: Θα γίνει στο αμφιθέατρο Μ318 (και όχι στο Α002).

Η διδάσκουσα,

Μ. Μωρέττη