Διάλεξη στο ΜΑΧ στις 20/10/2017

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 18.10.2017

Την Παρασκευή 20/10/2017 η διάλεξη θεωρίας για το μάθημα ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι θα γίνει στο ΜΑΧ, για το λόγο ότι στο αμφιθέατρο Α008 φιλοξενούνται εκτάκτως οι εργασίες του Συνεδρίου του ΣΑΔΑΣ.

Μετά τη διάλεξη, οι σπουδαστές παρακαλούνται να πάνε στις αίθουσες διδασκαλίας για να οργανωθούν τα φροντιστήρια. Στον προθάλαμο του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας,  έχουν ήδη αναρτηθεί οι κατ'αρχήν κατάλογοι των σπουδαστικών ομάδων που θα παρακολουθήσουν κάθε φροντιστήριο, όπως και η αίθουσα διδασκαλίας για κάθε φροντιστήριο. Σχετικές πληροφορίες θα δοθούν και στο τέλος της διάλεξης.

Οι κατάλογοι έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Παρακαλούμε τους σπουδαστές να τους συμβουλευτούν.

Η διδακτική ομάδα