Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την εκλογή Διευθυντών Τομέων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 18.10.2017

Σε συνέχεια της προκήρυξης των εκλογών για ανάδειξη Διευθυντών Τομέων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ορίστηκαν οι εφορευτικές επιτροπές ανά Τομέα οι οποίες αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία.