Παράταση ηλεκτρονικών εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων για τους φοιτητές όλων των εξαμήνων εκτός του πρώτου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 20.10.2017

Παράταση αιτήσεων ηλεκτρονικής εγγραφής και δηλώσεων μαθημάτων στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 μέχρι Κυριακή 22/10/2018.

 

Προσοχή!!!  Πέραν της ημερομηνίας αυτής η Γραμματεία δεν θα κάνει δεκτές εκπρόθεσμες εγγραφές και δηλώσεις, αλλά ούτε και αλλαγές μαθημάτων, διότι το σύστημα δεν θα το επιτρέπει.

Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής, συνδέσμοι, εγγραφές/δηλώσεις μαθημάτων : www.arch.ntua.gr/page/1120

  • Όσοι φοιτητές δεν έχουν κωδικό πρόσβασης (username και password) πρέπει να φροντίσουν την έγκαιρη παραλαβή του από τη Γραμματεία της Σχολής.
  • Για την ορθή δήλωση των ειδικών μαθημάτων επισημαίνουμε τα εξής:

α) συμβουλευτείτε πρώτα το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (για την
      περίπτωση που συμπίπτει η  ώρα)

Β) δεν επιτρέπεται η επιλογή δύο ειδικών μαθημάτων από τον ίδιο Τομέα στο ίδιο εξάμηνο.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • οι φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus οφείλουν να εγγραφούν και να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα, επιλέγοντας προσεκτικά τα μαθήματα  που πρόκειται να αντιστοιχίσουν στη συνέχεια, ώστε να μπορεί να τους περαστεί ο βαθμός.
  • υποχρέωση εγγραφής έχουν και οι φοιτητές που οφείλουν μόνο Διπλωματική Εργασία
  • η διάλεξη δηλώνεται κανονικά ως μάθημα του 9ου εξαμήνου

Πέραν των ημερομηνιών αυτών δεν θα γίνει ΠΛΕΟΝ δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

α) Δεν θα μπορούν να χορηγηθούν από τη γραμματεία βεβαιώσεις σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες για το τρέχον εξάμηνο (πιστοποιητικά τα οποία είναι απαραίτητα για έκδοση-θεώρηση κάρτας σίτισης, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επιδόματα, υποτροφίες-βραβεία κλπ)

β) Δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση βαθμών στα μαθήματα που θα θέλατε να εξεταστείτε στην κανονική εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακ. έτους.