Επείγουσα Ανακοίνωση/Παραλαβή Εργασιών από Εργαστήριο Ζωγραφικής

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 26.10.2017

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Επείγουσα Ανακοίνωση / Παραλαβή Εργασιών

Καλούνται οι σπουδαστές προηγουμένων ετών του Εργ. Ζωγραφικής οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα των διδακτικών ομάδων του κου Περικλή Γουλάκου και της κας Χαράς Καλαϊτζίδου που δεν έχουν παραλάβει τους φακέλους με τα έργα τους, καθώς και τα έργα της έκθεσης  που πραγματοποιήθηκε το ακ. έτος 2014-2015 να προσέλθουν και να τα παραλάβουν το ταχύτερο δυνατόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Εργαστήριο Ζωγραφικής (Τ400), Δευτέρα έως Τετάρτη, 11.00- 13.00, στους κ. Ανδρέα Καλακαλά και κ. Δημήτρη Σκουρογιάννη, για να παραλάβουν τους φακέλους τους.

Οι φοιτητές πρόσφατων προηγουμένων ετών που παρακολούθησαν τα μαθήματα του εργαστηρίου Ζωγραφικής, καλούνται επίσης να παραλάβουν άμεσα τις εργασίες τους το αργότερο μέχρι τις 30-11-2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή οι εργασίες θα καταστραφούν καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω φύλαξη τους στους χώρους του εργαστηρίου. 

Από την διδακτική ομάδα

Νίνα Παππά

Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΜΠ