Δημιουργία Λογότυπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 31.10.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Λογότυπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των νέων σε σχετικές πρωτοβουλίες προσκαλεί προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων Εικαστικών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γραφιστικής καθώς και φοιτητές /τριες της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής να υποβάλουν προτάσεις για τη δημιουργία του νέου Λογότυπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής είναι η 23η Νοεμβρίου 2017.

Η ανακοίνωση του διαγωνισμού είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (www.iep.edu.gr à Ανακοινώσεις).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ελένη Ατσαλάκη, τηλ.: 2131335203, email: eatsalaki@iep.edu.gr