Προθεσμίες Διαλέξεων - Διπλωματικών Εργασιών 2013

Ημερομηνία: 
Τρίτη 19.3.2013
  • ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ περιόδου Οκτωβρίου 2013 θα γίνεται στη Γραμματεία της Σχολής , από 1 έως 12 Απριλίου 2013.

  • ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (παράδοση) περιόδου Ιουνίου 2013 θα γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα από 13 έως 17 Μαϊου 2013 (παρουσίαση 17 έως 21 Ιουνίου 2013).

  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ (παράδοση) περιόδου Ιουνίου 2013 θα γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα, από 20 έως 24 Μαϊου 2013 (παρουσίαση 10 έως 16 Ιουλίου 2013).

Οι ημερομηνίες για τη κλήρωση σχετικά με το πρόγραμμα διαλέξεων και διπλωματικών θα ανακοινωθούν.

Συνημμένα Αρχεία: