Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα: "Μεταλλαγές...αιώνα" στις 9/11

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02.11.2017

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, το μάθημα: "Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη -Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτισμός και πόλεις, από τον 20ο στον 21ο αιώνα", θα πραγματοποιηθεί αντί της αίθουσας 108, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα 2 της Σχολής (1ος όροφος, κτιρίου Τοσίτσα).