Αναβολή της διάλεξης της κ. Ε. Παναγιωτάτου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02.11.2017

Αναβάλλεται η διάλεξη της ομότιμης καθηγήτριας Ε.Παναγιωτάτου που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και για το μάθημα Πολεοδομία Ι.  Οι λόγοι της αναβολής αφορούν την χρήση του αμφιθεάτρου 008 από το Συνέδριο για τη Διδακτική της Αρχιτεκτονικής, την ακαταλληλότητα του ΜΑΧ και την αναγγελία φοιτητικής συνέλευσης στο ΜΑΧ για τις 14.00 την ίδια μέρα.

Έτσι, το μάθημα Πολεοδομία Ι θα γίνει κατευθείαν στα φροντιστήρια. 

Επιπλέον, τα φροντιστήρια της κ. Βασιλαρά και της κ. Χανιώτου θα πρέπει να συλλειτουργήσουν με το φροντιστήριο της κ. Μάρκου, λόγω έκτακτης απουσίας των δύο παραπάνω καθηγητριών.  Για το λόγο αυτό, τα τρία συγκεκριμένα φροντιστήρια θα συγκεντρωθούν στην αίθουσα Α006 στις 12.00-15.00.