ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Αλλαγή αίθουσας: Παρασκευή 3/11

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02.11.2017

Την Παρασκευή 3/11, στις 13:00, το μάθημα θεωρίας θα γίνει στο κτήριο Γκίνη, αμφιθέατρο Γ20 (και όχι στο Α002 όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα).

Μ. Μωρέττη