Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 06.11.2017

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Συνημμένα Αρχεία: