Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 08.11.2017

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ   ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ   ΕΤΟΥΣ   2017-2018

 

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν την μετεγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  και αναγράφονται στον πίνακα όπως αυτός  κυρώθηκε  με  την με αρ.  184727/Ζ1/30-10-2017  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν στη Γραμματεία   της   Σχολής, (κτήριο Τοσίτσα, ισόγειο, αίθουσα Τ10), ώρες 9:00 – 11:00 για να προσκομίσουν  όλα  τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί  με  την   αίτησή   τους  στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. ότι  θα υποβάλλουν, στις εξής ημερομηνίες: Παρασκευή 10 ή Τρίτη 14 Νοεμβρίου  2017.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Γραμματεία της Σχολής στα τηλέφωνα 210 772 3330 ή 210 772 3332. 

 

Δικαιολογητικά:

Τα   απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  (164061/Z1/02-10-2017 με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού  Έτους 2017-2018» στο κεφάλαιο Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (σελ. 6-7).

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2016.

 

Διαδικασία:

  1. Κατά την προσέλευσή τους οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο και μία φωτοτυπία τους, από τα οποία να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
  2. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κυρωμένη από νόμιμη αρχή.
  3.  Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεν πρέπει να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τη Σχολή προέλευσης, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  4. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύναται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) προσκομίζοντας στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων αναλυτική βαθμολογία και οδηγό σπουδών της Σχολής/Τμήματος Προέλευσης.
  5. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία