Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 09.11.2017

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με την Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και με το σχετικό έντυπο της αίτησης που θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία.

Η ανακοίνωση καθώς και το έντυπο της αίτησης έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στις Γενικές Ανακοινώσεις.

https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/396-anakoinosi-ypovolis-a...