Συνάντηση για τα καμαρίνια

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 10.11.2017

Η συνάντηση για την αναδιανομή και το μοίρασμα καμαρινιών στους

δικαιούμενους φοιτητές θα γίνει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 12:00

στην Τ10 (ισόγειο κτηρίου Τοσίτσα).

Από τη Γραμματεία