Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Εορτασμός 17ης Νοέμβρη - αναβολή μαθημάτων

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 10.11.2017

Ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 14 έως και την Παρασκευή 17 Νοέμβρη 2017 δεν θα πραγματοποιηθούν μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ θα παραμείνει κλειστή* λόγω εορτασμού της 17ης Νοέμβρη. Για την αναπλήρωση των μαθημάτων, θα ενημερωθείτε από τους/-τις διδάσκοντες/-ουσες. 

*Την Τρίτη 14/11 η Σχολή θα κλείσει από τις 15:00 και μετά