Αλλαγή αίθουσας στο μάθημα "Μεθοδολογικές και Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Αρχιτεκτονικής "

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 21.11.2017

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Μεθοδολογικές και Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Αρχιτεκτονικής "

θα πραγματοποιείται στην αίθουσα Τ108, στα μεταπτυχιακά, αντί της αίθουσας Μ321.