Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

N.-I. Terzoglou-Lecture-22.11.2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 21.11.2017

Approaching Greek Architecture

Lecture by Assistant Professor N.-I. Terzoglou, on Wednesday, 22.11.2017, 13:00, Amphitheatre of Department III, 4th Floor, Tositsa Building.

 

Συνημμένα Αρχεία: