Προκηρύξεις Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 01.12.2017

Προκηρύξεις Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Συνημμένα Αρχεία: