Κατάθεση δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφής ακαδ. έτους 2017 - 2018 κατόπιν αίτησης θεραπείας - ένστασης

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 08.12.2017

Η κατάθεση των δικαιολογητικών των αιτούντων αιτήσεων θεραπείας - ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων μετεγγραφών ακαδ. έτους 2017-2018 θα γίνει τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στη Γραμματείας της Σχολής στην αίθουσα Τ10 από τις 9:00 - 10:30.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.