Αλλαγή αίθουσας του μαθήματος "Οικοδομική 1" για την Τρίτη 19/12/2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 14.12.2017

 

Α  Λ  Λ  Α  Γ  Η     Α  Ι  Θ  Ο  Υ  Σ  Α  Σ

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 το μάθημα  Οικοδομική 1 (αλλαγή μόνο για το απόγευμα) θα διεξαχθεί στις εξής αίθουσες:

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 1 (η αλλαγή ισχύει μόνο για το απογευμα :  15:30 – 18:15)

 θα διεξαχθεί στο ισόγειο του κτ. Αβέρωφ, κτ.Τοσίτσα

 

Η.Ζαχαρόπουλος (α): αίθουσα Τ307

Κ.Καραδήμας – Σ.Μικρού: αίθουσα Α006

Π.Βασιλάτος: αίθουσα Α006

Η.Ζαχαρόπουλος (β): αίθουσα Α003

Φ.Μπουγιατιώτη: αίθουσα Α003